Annonce

Annonce

I 2022 råder GUDP over en særpulje målrettet projekter inden for økologisk jordbrug og fødevaresystemer. Ansøgningsfristen er 3. maj kl. 12.

Nu kan gode idéer til at udvikle økologien søge om 50 millioner kroner i støtte

Fredag åbner en pulje på 50 mio. kr. for ansøgninger til forskningsprojekter, der vil udvikle økologiens bidrag til klima, miljø, biodiversitet, dyrevelfærd og menneskers sundhed.

Dette er en pressemeddelelse fra Landbrugsstyrelsen. Den er ikke journalistisk bearbejdet af redaktionen.

Ny teknologi til sukkerroedyrkning, forbedret dyrkning af ærter og metoder til at nedsætte klimaaftrykket fra slagtegrise og kyllinger. Det er eksempler på nogle af de forskningsprojekter, der senest har fået støtte fra det danske økologiforskningsprogram Organic RDD.

Nu har Grønt Udviklings- og demonstrations program (GUDP) under Landbrugsstyrelsen i samarbejde med Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) åbnet for nye ansøgninger til puljen.

"Vi glæder os til at støtte nye forskningsprojekter, der udvikler økologien og udvider samarbejdet mellem landmænd, rådgivere, forbrugere, virksomheder, myndigheder og forskere, som alle er vigtige parter i økologiforskningen," siger Jakob Sehested, centerleder for ICROFS.

I denne ansøgningsrunde er der et stort ønske om at støtte projekter, der tager udgangspunkt i fremtidens økologiske forbruger og klima og miljø, og kombinere dem med de udfordringer, som den økologiske landmand og virksomheder står over for i forhold til biodiversitet, cirkulær bioøkonomi, sundhed og velfærd og det at have økologien som levevej.

Organic RDD 8

  • I 2022 råder GUDP over en særpulje målrettet projekter inden for økologisk jordbrug og fødevaresystemer.
  • Organic RDD står for Organic Research, Development and Demonstration Programme, som på dansk oversættes til Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram.
  • Økologipuljen Organic RDD støtter udviklings- og demonstrationsprojekter, som indeholder forskning.
  • GUDP’s bestyrelse fordeler midlerne i samarbejde med ICROFS - Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer.
  • Der er ansøgningsfrist den 3. maj klokken 12.

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter innovative projekter, som fremmer grøn og økonomisk bæredygtighed inden for landbrug, fiskeri, akvakultur og fødevareindustri. GUDP er ledet af en ministerudpeget bestyrelse, og medlemmerne er erhvervsfolk fra hele fødevaresektoren. Programmet hører under Landbrugsstyrelsen i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Se GUDP’s hjemmeside.

ICROFS

ICROFS koordinerer, udfører og formidler strategisk og anvendelsesorienteret forskning af høj kvalitet, som bidrager til at videreudvikle en bæredygtig, markedsdrevet og konkurrencedygtig dansk økologisektor. Se mere på icrofs.dk.

Flere artikler fra samme sektion

Afgørelse om glyphosats skæbne udskydes

Arbejdet med en fornyelse af godkendelsen af sprøjtemidlet glyphosat trækker ud i EU. Den nuværende godkendelse forventes derfor forlænget med et år.

19-05-2022 2 minutter Pesticider

Hver femte vilde bi er i fare for at uddø

56 vilde biarter er i fare for at forsvinde fra den danske natur, hvis ikke vi sørger for at sikre levesteder til de flyvende insekter, oplyser WWF Verdensnaturfonden dagen før Biens Dag 20. maj.

19-05-2022 2 minutter Biodiversitet

Kloden er fanget i en stime af rekordvarme, og det har ramt vores madproduktion

De syv seneste år har været de syv varmeste målt i moderne tid, viser den nye klimarapport fra World Meteorological Organisation. De tiltagende klimaforandringer kan mærkes på fødevareforsyningen, og årtiers indsats mod sult er ved at blive undermineret.

18-05-2022 6 minutter Klima